Zázrivský Korbáčik (Slovakya)

Zázrivský korbáčik

Zázrivský korbáčik, inek sütünden yapılan buharda pişirilmiş bir dizi peyniridir. Tütsülenmiş veya tütsülenmemiş olabilir ve küçük bir kırbaç şeklinde benzersiz bir şekilde sunulur (Slovakça korbáčik). Peynir, Slovak Cumhuriyeti’nin Zázrivá bölgesinde, yerel çiftçiler için tek gelir kaynağı olduğu 19. yüzyılın ikinci yarısından beri yapılmaktadır.

Topaklanan peynirin sıcak suda buğulaması ve küçük kamçılara örülmüş ipler halinde çekilmesiyle neredeyse tamamen elde üretilir, yöre kadınlarına özgü bir beceri gerektiren bir işlemdir. Peynirin dokusu kılçıklıdır ve tütsülenmiş çeşitleri dumanlı bir aromaya sahiptir, sarı renktedir ve beyaz olan tütsülenmemiş korbáčik çeşidinden daha tuzludur.

Her iki çeşitte de tadı sütlü, tuzlu ve hafif asidiktir. Korbáčik, düğünlerde, Noel ve Paskalya’da hediye edilen popüler bir hediyeliktir.