İçecek Nedir, İçecek Çeşitleri Nelerdir

İçecek, basit bir ifadeyle, içilebilen tüm sıvıların ortak adıdır. Türk Dil Kurumu içeceği
“içilen her şey, meşrubat” olarak tanımlamaktadır. Daha geniş bir tanımıyla, insan sağlığı
için faydası olan, besleyici nitelikte, içilerek tüketilen, alkollü veya alkolsüz, sıcak veya soğuk tüm sıvıların geneli şeklinde tanımlanmaktadır. Su, süt, çay, kahve, salep, boza, gazoz,
meyve suyu, şarap, bira, rakı vb. gibi insanlar tarafından içilebilen her şey içecektir.

İçecekler her insan tarafından mutlaka tüketilmesi gereken, insan sağlığı için gerekli sıvı besinlerdir. Sıvı, yani içecek tüketmemek, insanlarda dehidrasyona bağlı olarak sağlık sorunlarına ve sonunda ölüme yol açabilir. Her insanın mutlaka fiziksel ihtiyacı doğrultusunda belli bir miktar içeceği düzenli bir şekilde tüketmesi gerekmektedir. Farklı içeceklerden ayrıca vücudun ihtiyacı olan mineral, protein, vitamin ve karbonhidratlar elde edilmektedir.

İçecekler biyolojik gereklilikler dışında, keyif alma, haz ve eğlence amacıyla da tüketilebilirler. Gerek alkollü gerek alkolsüz içecekler, yemekten önce, sonra veya yemek sırasında, hazmı kolaylaştırmak, yemeğin lezzetini arttırmak gibi çeşitli amaçlarla tüketilebilir. Çoğu zaman içecekler bir yiyecekle beraber tüketildiği için yiyecek ve içecek kavramları çoğu yerde beraber ele alınan, birbirinden bağımsız düşünülemeyen tek bir kavrammış gibi algılanmaktadır. Bu ünitenin amacı içecek kavramını kendi başına ele almaktır.

İçecek kavramını ele alırken, kimi zaman karıştırılıp eş anlamlı sanılan ve bu yüzden birbirinin yerine de kullanıldığı gözlenen içki kavramına da açıklık getirmek gerekir. En basit ayrımıyla, içki alkollü içeceklerin genel adıdır. İçecekler alkollü ve alkolsüz olarak sınıflandırılabilirken, bunlardan alkollü olanları içki olarak da adlandırılabilir. Ancak sadece alkolsüz içecekler kesinlikle içki olarak isimlendirilmemelidir. Bir başka bakış açısıyla içecek kavramı tüm alkolsüz içecekleri ve tüm alkollü içecekleri yani içkileri kapsamaktadır.

Bu bölümde içecek endüstrisi ile su dışında en yaygın olarak tüketilen içeceklerle ilgili genel bilgilerle birlikte içecek endüstrisinin Türkiye’deki ve dünyadaki durumu istatistiklerin de yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu bölüm kitapta yer alan bilgilerin genel bir özeti olmasının yanında içecekler hakkında tamamlayıcı bir içerik taşımaktadır.

İÇECEKLERİN SINIFLANDIRILMASI

İçecekleri alkollü içecekler ve alkolsüz içecekler olmak üzere iki ana kategoride sınıflandırmak mümkündür. Her iki kategori de kendi içinde sıcak ve soğuk içecekler olarak ayrılabilir. İçecekleri önce soğuk ve sıcak olarak iki kategoriye ayırıp, ardından her iki kategoriyi kendi içinde alkollü ve alkolsüz içecekler olarak sınıflandırmak da mümkündür.

Alkolsüz İçecekler

Alkolsüz içecekler sıcak veya soğuk olarak tüketilebilen, içinde alkol bulunmayan su, süt, çay, kahve ve çeşitleri, kakao, soda, meyve suyu, meşrubat ve gazlı içecekler, ayran, boza, şerbet gibi çeşitlerden oluşmaktadır. Çoğu alkolsüz içeceğin imalatı veya hazırlanmasında su, bazılarında ise süt kullanılmaktadır. Doğal maden suyu ile doğal meyve sularında su veya süt katkısı bulunmaz.

Çay Nedir

Çay, işlem görmüş çay bitkisi yapraklarının, kaynatılarak veya haşlanarak sıcak su içinde demlenmesi ile hazırlanan bir içecektir. Çay bitkisi subtropikal iklim özelliklerinin görüldüğü yerlerde yetişmektedir. Buna göre çay yetiştirmeye elverişli yerlerde yıl boyu ortalama sıcaklığın 15-20 derece aralığında olması, sürekli yağmur yağması ve bu yerlerin deniz seviyesinden yüksekte yer alması gereklidir. Hindistan, Sri Lanka, Kenya ve Türkiye’de bulunan tür olan siyah çay dünyada en fazla üretilen çay çeşididir. Dünya çay üretiminin yaklaşık %22’sini oluşturan yeşil çay en çok Çin, Japonya ve Vietnam’da yetişmektedir. Oolong türü çay ise özellikle Çin ve Tayvan’da üretilip tüketilmektedir. En yaygın üretilen çay türlerinden siyah çay fermentasyona tabi tutularak üretilir. Oolong çayı yarı fermentedir. Yeşil çay ise fermente edilmez.

Kahve Nedir

Çay gibi çok yaygın tüketilen bir içecek türüdür. Aslında Türkiye’de her ne kadar çay çok daha yoğun olarak tüketiliyorsa da, dünya genelinde en fazla tüketilen alkolsüz sıcak içecek türü kahvedir. Kahve, kahve ağacının çekirdeğine ve bu çekirdeklerin kavrulup öğütülmesi ile içmeye hazır hâle gelen çoğunlukla toz hâlindeki içeceklere verilen isimdir. İşlenmiş tozların su veya süt ile karıştırılarak pişirilmesi ile tüketilir. Kahve tropikal iklimli bölgelerde yetişmektedir. Çay kadar özel şartlar istemese de toprağın türü, yağış miktarı, nem ve güneş kahvenin hem üretilip üretilemeyeceğini doğrudan belirler, hem de tat ve aromasını doğrudan etkiler. Kahve ağacının yüzden fazla türü olsa da bunların neredeyse tamamı tarıma elverişsizdir. Sadece iki tür kahve işlenerek içmeye uygundur. Bunlar Coffea Arabica ve Coffea Robusta’dır.

Meyve Suyu Nedir

İçerisinde meyve veya su ve şeker ile zenginleştirilmiş meyve türevleri bulunan alkolsüz içeceklere meyve suları denilmektedir. Meyve türevli içecekler, içerdikleri meyve oranına göre dört ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar meyveye yakınlık sıralarına göre meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek ve aromalı içecektir.

Meyve suyu: Türk Gıda Kodeksine göre meyve suyu tamamen, bir diğer ifadeyle %100 oranında meyveden oluşan bir içecektir. İçerisinde hiçbir katkı maddesi, ilave bulunmamaktadır. Portakal, elma, mandalina, nar, armut gibi meyveler %100 meyve suyu olarak işlenmeye uygun meyvelerdendir.

Meyve nektarı: Su ile seyreltilen ve tat dengesi bakımından içine bir miktar şeker de eklenebilecek olan meyveli içeceklerdir. Şeftali, kayısı gibi koyu kıvamlı veya vişne, limon gibi ekşi tadı olan %100 meyve suyu olarak üretilmeye ve tüketilmeye uygun olmayan meyveler bu yolla içecek hâline getirilebilir. Meyve nektarlarında meyve oranı meyvesine göre değişmekle birlikte %25 ile %99 arasındadır. Türk Gıda Kodeksine göre nektarlarda kullanılabilecek minimum meyve oranları da belirlenmiştir. Bu oranlar limon nektarında %25, vişne nektarında %35, kayısı nektarında %40, şeftali nektarında ise %50’dir.

Meyveli içecek: Bu içecek grubunda meyve oranları genellikle %10 ile %25 arasındadır. Bunların meyve suyu ya da meyve nektarı olarak adlandırılması veya tanıtılması yanlıştır.

Meyve aromalı içecek: Meyve içeriği %10’un altında olan, geri kalanı su ile tamamlanan içeceklerdir. Meyve esansı ve renk maddeleri eklenerek üretilmektedir.

Maden Suyu Nedir

Çözünmüş hâlde mineral ve gaz içeren kaynak suları veya şifalı yer altı sularıdır. Maden suyu ve soda genellikle aynı şey olarak düşünülür. Soda, yapay olarak karbondioksit katılarak üretilen gazlı sudur. Maden suyu doğal gaz içermektedir.

Gazoz Nedir

Gazozlar, diğer adıyla gazlı alkolsüz içecekler; su, şeker, meyve esansı veya aroma, renklendirici ve kimyasal koruyucu katkı maddeleri ile üretilen ve karbondioksit ile yapay olarak gazlandırılmış içeceklerdir. Gazozlar yapılmalarında kullanılan spesifik maddelere göre dört sınıfa ayrılmaktadır.

Kola: Su, şeker, kafein, kola cevizi yağı, diğer bileşenler ve katkı maddeleri eklenerek üretilen karbondioksit ile gazlandırılmış içeceklerdir.

Meyveli gazoz: İçerisinde meyve suyu, su, şeker, diğer bileşenler ve katkı maddeleri bulunan, karbondioksit ile gazlandırılarak üretilmiş içeceklerdir. Yapımında kullanılan meyve suyuna göre portakallı gazoz, mandalinalı gazoz ve benzeri şekilde isimlendirilir.

Tonik: Su, şeker, kinin, diğer bileşenler ve katkı maddeleri eklenerek üretilen karbondioksit ile gazlandırılmış içeceklerdir. Kinin gazozu olarak da bilinir. İçerisinde limon, greyfurt gibi özellikle turunçgillerden olan meyveler kullanılabilir.

Aromalı gazozlar: İçerisinde aroma maddeleri, şeker, su ve diğer bileşenler ile katkı maddeleri bulunur. Yapılışında kullanılan aroma maddesine göre aromalı gazozlar üç çeşittir: Meyve, bitki ve karışık aromalı gazozlardır.

Enerji İçecekleri Nedir

Enerji içeceği; bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve kafein, vitamin ve mineraller içeren ürünlerdir. Enerji içeceğinde kafein öncelikle vücutta bulunan mevcut enerjiyi harcatarak insanın kendini zinde ve enerjik hissetmesini sağlar ancak bu yüksek dozda alındığında ölüme kadar varabilen sağlık riski oluşturur.

Geleneksel Türk İçecekleri 

Türk mutfağının zenginliği özellikle yemek çeşitliliğinde kendini göstermektedir. Ancak ülkemize ve kültürümüze mal olmuş özel içecek çeşitleri de bulunmaktadır. Başlıca Geleneksel Türk içecekleri şunlardır;

Ayran; yoğurdun çatal veya mikser ile çırpılıp içerisine su ve tuz eklenerek yapılan bir içecektir. Su oranı yüksektir. Köpürtülerek yapıldığı da olur. Köpüklü Susurluk ayranı bu şekilde yapılır. Türkiye dışında yakın coğrafyada bulunan kimi Balkan, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri ile Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetler’de de tüketilir.

Boza; bilinen en eski Türk içeceğidir. Darı, buğday, mısır, pirinç veya arpadan yapılmaktadır. İçinde su ve şeker de bulunur. Genellikle koyu kıvamlıdır. Tatlımsı mayhoş bir tadı vardır. Genellikle kışın tüketilir. Boza da ayran gibi, Türklerle tarihte bir arada yaşamış veya etkileşim içinde olmuş milletlerin bazıları tarafından benimsenmiştir ve tüketilmektedir. Türkiye dışında özellikle Balkan ülkelerinde çok tüketilir.
Kefir; süt asidi ve alkol fermantasyonu yardımıyla yapılan köpüklü, koyu kıvamlı, hafif ekşimsi bir içecektir. Çok eski zamanlardan beri Orta Asya’da yapılmaktadır. Günümüzde özellikle Kafkasya bölgesinde üretimi daha fazladır.

Şalgam Suyu; turpgillerden bir bitki olan şalgamdan ve siyah havuçtan üretilir. Bu iki bitkiye su ve biraz tuz eklenip ardından belirli bir süre dinlendirilir. Mayalanma sürecinin tamamlanması ile beraber şalgam suyu üretimi tamamlanmış olur. Ülkemizde özellikle Çukurova dolaylarında, Adana ve çevresinde üretilir. Türkiye’de rakının yanında içmek için sıkça tercih edilir.
Şerbet; meyve suyu ile şekerli suyun karıştırılması ile yapılan bir içecektir. Şerbet yapımında bal, gül yaprakları, meyveler, baharatlar, kuruyemişler ve bunların karışımları da kullanılabilir. Ülkemizde çok sayıda şerbet çeşidi yapılmaktadır. Bunlardan bazıları mevlid şerbeti, düğün ve loğusa şerbeti, böğürtlen, çilek, kızılcık, kayısı, ağaç çileği, portakal, mandalina, şeftali, turunç, gül, amber, fulya çiçeği, menekşe, yasemin çiçeği, demirhindi, keçiboynuzu ve Antep fıstığı şerbeti olarak sayılabilir. Şurup sözcüğü de sık sık şerbet ile aynı anlamda kullanılır. Şurup, kaynatılarak yoğunluğu artırılmış içecektir. Şuruplar suyla inceltilerek şerbet hâline getirilirler.

Alkollü İçecekler

Alkollü içecekler, bir diğer ifade ile içkiler, adından da anlaşılabileceği gibi alkol içeren ve insanlar tarafından tüketilen içecekler. Alkol, mayalandırılmış şekerli sıvıların damıtılması ile elde edilen renksiz, uçucu, yanıcı ve kendine özgü kokusu olan bir sıvıdır. Alkolün farklı çeşitleri olmakla beraber insanlar tarafından tüketilebileni etil alkoldür. Daha önce de belirtildiği gibi içkileri farklı şekillerde sınıflandırmak mümkündür.

Dünyada en çok bilinen, üretilen ve tüketilen belli başlı içkiler arasında fermente şekilde üretilen bira, şarap ve distile (damıtma) şekilde üretilen viski, votka, konyak, cin, rakı gibi çeşitler yer almaktadır. Alkollü içecekler üretim yöntemlerine göre iki sınıfa ayrılmaktadır. Bira ve şarap mayalanmış içkiler olarak kabul edilirken, rakı, votka, cin, viski, konyak, rom ve tekila gibi içkiler damıtılmış içkiler olarak sınıflandırılmaktadır.

Şekerli suların mayalandırılması sonucu oluşan alkolün, damıtılarak yani distile edilerek yüksek konsantrasyona çıkarılmış hâline etil alkol denilmektedir. Ülkemizde, halk arasında ispirto olarak da isimlendirilen etil alkol ile yapılmış, ya da diğer ifadeyle distile edilerek üretilmiş içkilere distile içkiler veya yüksek alkollü içkiler denir. Yüksek alkollü içkilerin alkol oranları genellikle %37,5 ile %50 arasında değişmektedir.

Batı dillerinde “Spirits” olarak da ifade edilen distile içkiler kendi aralarında beyaz ve kahverengi içkiler olarak ikiye ayrılırlar. Beyaz distile içkiler (The White Spirits) cin, votka, rom ve tekila; kahverengi distile içkiler (The Brown Spirits) ise viski ve konyak gibi türleri içermektedir. Beyaz distile içkiler çoğunlukla renksizdirler. Tat olarak ise diğer yüksek alkollü içkilere kıyasla daha hafif içimlidirler. Kahverengi distile içkiler genellikle içi yakılmış meşe fıçılarında dinlendirilirler. Bazen üretim sürecinde karamel ilave edilerek dinlendirildikleri de olur. Çoğunlukla koyu renkli olmalarının sebebi de meşe fıçıları veya karamelin rengini vermesidir.

Bira Nedir

Bira; arpadan elde edilen maltın belirli yöntemlere göre şıra hâline getirilmesi ve şıranın şerbetçiotu ile aromatize edilmesinden sonra bira mayası ile fermente edilmesi sonucu elde edilen ve içerisinde karbon dioksit bulunan hafif alkollü bir içkidir. Bira dünyada en fazla tüketilen alkollü içecek olup, sıvı miktarı açısından su ve çaydan sonra en fazla tüketilen üçüncü içecek konumundadır.

Biranın genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

• Temel ham maddeleri su, arpa maltı, şerbetçiotu ve bira mayasıdır.
• Mayalandırılarak üretilir.
• Standart biralarda alkol oranı genellikle %3,5 ile %5 arasındadır. Ancak alkolsüz biralarda oran %0 iken, yüksek alkollü biralarda alkol oranı %8 civarındadır.
• Karbondioksit içerir.
• İdeal içme sıcaklığı 6°C ile 8°C’dir.

Şarap Nedir

Şarap; taze üzüm suyunun fermente edilmesiyle (mayalanmasıyla) üretilen alkollü içkidir. Alkol oranı %10 civarındadır. Tüm alkollü içkilerin en doğal olanlarından biri olarak tanımlanmaktadır.
Şarabın özelliklerini kullanılan üzümden çok o üzümün nerede ve nasıl yetiştirildiği belirler. Üzümün yetiştiği bölgedeki toprak yapısı; topoğrafik özellikleri; güneşi alma koşulları ve suyun durumuna göre şaraplar ayrı ayrı özellikler kazanırlar. Şarap üretimi yapan kişilerin maharetleri de şarabın kalitesini etkiler. Şarabın temel bileşenleri su, şeker ve alkol olmakla beraber, şaraba tadını ve kokusunu veren 400’e yakın bileşen bulunmaktadır. Buna göre çok yakın bölgelerde farklı üreticiler tarafından yapılmış şarapların tatları çok farklı olabilir. Hatta aynı üreticilerin aynı bölgenin farklı yerlerinde veya farklı zamanlarda veya farklı rekolteden ürettikleri şaraplar bile bariz tat farklılıkları gösterebilir. Üretimi koşullar doğrultusunda bu denli çeşitlilik gösteren şarapları sınıflandırmada da pek çok farklı ölçütler geliştirmek mümkündür. Şarapları belli başlı sınıflandırma ölçütleri renk, kalite, şeker miktarı, aroma ve yaşıdır.

Rakı Nedir

Rakı; sadece suma veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu ile ikinci kez distile edilmesiyle üretilen yüksek alkollü bir içkidir. Alkol oranı %35 ila %50 arasında değişmektedir. Suma, yaş ve kuru üzümlerin su ile karıştırılması sonucu elde edilen şıranın fermantasyonu ile sağlanan sıvının damıtılması ile elde edilen bir içki alkolüdür. Suma bir nevi bir kez damıtılmış anasonsuz rakı olarak da düşünülebilir. Sumanın anason tohumları katılarak ikinci kez damıtılmasıyla da rakı elde edilir. Bazı rakılar, ürün tadının yumuşaması ve anasonla alkolün harmonizasyonunun sağlanması amacıyla 3-4 ay süreyle dinlenmeye bırakılır. Bu olgunlaştırma süreci, kimi ürünler için paslanmaz çelik tanklarda, kimi ürünlerde ise meşe fıçılarda gerçekleştirilir.

Türkiye’de fazlaca tüketilen ve milli kabul edilen bir içki türü olan rakı, yemek öncesi, yemek esnası ve yemek sonrasında soğuk olarak (8-10°C) içilebilmektedir. Rakı suyla karıştırılarak servis edilebildiği gibi, sek olarak yanında buzla da servis edilebilen bir içkidir. Rakının alkol derecesi yüksek olduğundan sulandırılarak içilmesi daha sağlıklıdır. Karakteristik özelliğini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan doğal unsurlardan, özellikle Türkiye’de yetişen üzüm, anason ve Türkiye’de uygulanan geleneksel üretim yöntemlerinden alan Türk rakısı üretimi, işlenmesi ve diğer işlemleri tamamıyla Türkiye sınırları içinde yapılan kendine has, renksiz bir içkidir.

Viski Nedir

Viski; arpa, çavdar, mısır, buğday, yulaf ve benzeri nişasta ve şeker oranı yüksek tahılların mayalanma işleminden sonra damıtılmasıyla elde edilen yüksek alkollü bir içkidir. Alkol oranı genellikle %40 ile %45 arasında olur. Viski İskoçların ve İrlandalıların geleneksel içkisi olarak bilinmektedir. Tüm dünyada en fazla tanınan viski markaları İskoç olanlardır. Onların dışında Amerikan, Kanada ve Japonya viskileri başta olmak üzere başka üretici ülkeler de bulunmaktadır.

Votka Nedir

Arpa, çavdar, patates, soya, mısır ve buğday gibi çeşitli tahıllardan üretilen renksiz, kokusuz, yüksek alkollü bir içkidir. Alkol oranı genellikle %40-%50 civarındadır. Votka saf bir özelliğe sahip olabilmesi için birkaç kez damıtılıp, kömür filtrelerinde süzülür. Böylece yapımında kullanılan tahılların aroması votkaya geçmemiş olur. Votkaya aroma vermek için meyve, bitki ve baharatlarla aromalandırmak son dönemlerde oldukça yaygınlaşmıştır. Votka üretimi ve tüketiminde Rusya, Polonya ve İskandinav ülkeleri ön plana çıkmaktadır.

Konyak ve Brendi Nedir

Brendi; şarabın veya fermente edilmiş meyve özlerinin damıtılması ile üretilen yüksek alkollü içkilerdir. İçki oranı %40’tan yüksek olur. Fransa’nın Cognac bölgesinde üretilen brendiler konyak adı ve markası ile tescillenmiştir. Yani her konyak içkisi aslında brendidir, ancak her brendiye konyak denemez. Brendiler genellikle yapıldıkları meyvenin adı ile anılmalıdır (Örnek: elma brendisi). Ancak üzümden yapılanlara sadece brendi demek yeterlidir. İyi bir brendi veya konyak damıtma işleminden sonra en az 2 yıl meşe fıçılarında dinlendirilmelidir. Üretiminde brendinin kalitesini etkileyen faktörler iklim, toprak, üzümün kalitesi ve damıtma tekniğidir.

Cin Nedir

Cin; arpa, mısır, çavdar, ardıç tohumlarının damıtılması sonucunda elde edilen renksiz, pürüzsüz, yoğun aromalı ve yüksek alkollü bir içkidir. Alkol oranı %40 – %47 arasındadır. Cin, kullanılan temel tahıl ile beraber, ardıç meyvesi, anason, kişniş, melekotu ve kökü, meyankökü, susam, bergamot, badem, yeşil limon, tarçın, rezene, turunç kabukları gibi birçok baharat ve bitkinin birlikte damıtılması ile üretilir. Kaliteli bir cin elde etmek için süzme işlemini çok yavaş gerçekleştirmek gerekir.

Rom Nedir

Rom; şeker kamışı şırası ya da şeker kamışı melasının önce mayalanması ve daha sonra da damıtılması sonucunda elde edilen yüksek alkollü bir içkidir. Alkol oranı %40 -%43 arasındadır. Rom yaparken şırayı 2 ila 5 gün fermente etmek gerekmektedir. Rom, damıtma işleminden sonra meşe fıçılarda dinlendirilir. Beyaz romlar 3 ila 5 yıl, koyu renkli olanlar 3 ila 15 yıl dinlendirilirler ve altın sarısı bir renk alırlar. Karamel katılarak rengi koyulaştırılabilir.

Tekila Tekila; kırlarda kendiliğinden yetişen, kaktüse benzeyen agave bitkisinden yapılır. Alkol oranı genellikle %40 civarındadır. Tekila orijinal olarak adını almış olduğu Meksika’nın Tequila şehrinde bulunan mavi agave bitkisinden yapılmaktadır. Diğer agave türlerinden yapılan tekila benzeri içkiye ise “Mezkal” denir. Tekilalar iki kez damıtılırken mezkal bir kez damıtılır. Tekila ile mezkal arasındaki ilişki konyak ile brendi veya şampanya ile köpüklü şarap arasındaki ilişki gibidir. Tekila yıllandıkça tadı yoğunlaşan bir içkidir. Eğer yıllandırma sürecinde cam veya metal bir tankta bekletilirse renksiz olur. Bu tür tekilalar “Blanco” “Silver” (beyaz veya gümüş) adını alır. Tekila meşe fıçılarda bekletilerek de üretilebilir. Bu yöntemle üretilen tekilalar fıçıya ve katkı maddelerine (karamel, vanilya, mazı otu, biber vb.) göre farklı aromalar kazanır ve altın renginde olur. Bu şekilde üretilmiş tekilalara “jovens” “gold” (altın) adı verilir. Ayrıca tekilalar bekleme sürelerine göre de isimlendirilir. Fıçılarda 1 yıldan az bekletilmiş tekilalar Reposado (bekletilmiş), 1 yıldan daha fazla bekletilmiş olanlar ise Añejo (yıllanmış) şeklinde isimlendirilir.

Likör Nedir

Likör; ana bir içkinin çeşitli bitkilerle aromalandırılmasının ardından şeker şurubu katkısıyla elde edilen içkilere verilen genel bir isimdir. Likörler alkol, meyve, şeker, su, çeşitli esanslar, bitki ve baharatlardan üretilir. Ayrıca özel aromalar ve tatlandırıcılar katılarak zenginleştirilir. Likörler tatlı, genellikle fazla sert olmayan içeceklerdir. Likörlerin alkol derecesi %17 ile %40 arasında değişebilir.